Đóng

Titanium dioxide (TiO2) LoMon LR972

Công ty Hóa Chất VT Chuyên Nhập Khẩu và phân phối bột Titanium dioxide (TiO2) LoMon LR972   của Trung Quốc […]

28/09/2016

Titanium dioxide (TiO2) LoMon LR108

Công ty Hóa Chất VT Chuyên Nhập Khẩu và phân phối bột Titanium dioxide (TiO2) LoMon LR108  của Trung Quốc Quy cách: […]

28/09/2016

Titanium dioxide (TiO2) LoMon R996

Công ty Hóa Chất VT Chuyên Nhập Khẩu và phân phối bột Titanium dioxide (TiO2) LoMon R996 của Trung Quốc Quy […]

26/09/2016

Posstasium Hydroxide ( KOH )

Công ty Hóa Chất VT Chuyên Nhập Khẩu và phân phối   Posstasium Hydroxide ( KOH ) – Unid  của Hàn […]

16/05/2016

Lưu Huỳnh ( Sulphur Powder)

Công ty Hóa Chất VT Chuyên Nhập Khẩu và phân phối Lưu Huỳnh của Hàn Quốc Quy Cách: 25 kg/Bao Nguyên […]

16/05/2016

Titanium Dioxide KA100 ( TiO2 )

Công ty Hóa Chất VT Chuyên Nhập Khẩu và phân phối bột Titanium dioxide (TiO2) KA100 của Hàn Quốc Quy cách: […]

16/05/2016