Đóng
KMR C1492

Polymer Cation C1492

Công ty Hóa Chất VT Chuyên Nhập Khẩu và phân phối Polymer Cation C1492 (KMR) của Anh Quốc   Quy Cách: 25 […]

17/05/2016

KMR A1110

Polymer Anion A1110

Công ty Hóa Chất VT Chuyên Nhập Khẩu và phân phối Polymer Anion A1110 (KMR) của Anh Quốc Quy Cách: 25 […]

17/05/2016

NaOH taiwan

Xút Vẩy Taiwan 98% ( NaOH )

Công ty Hóa Chất VT Chuyên Nhập Khẩu và phân phối Xút Vẩy Taiwan 98% ( NaOH )  của Trung Quốc […]

17/05/2016

FeSO4.7H20

Phèn Sắt ( FeSO4.7H2O )

Công ty Hóa Chất VT Chuyên Nhập Khẩu và phân phối  Phèn Sắt ( FeSO4.7H2O ) của Trung Quốc Quy Cách: 25 […]

17/05/2016