Đóng

Polymer Cation C1492

Công ty Hóa Chất VT Chuyên Nhập Khẩu và phân phối Polymer Cation C1492 (KMR) của Anh Quốc   Quy Cách: 25 […]

17/05/2016

Polymer Anion A1110

Công ty Hóa Chất VT Chuyên Nhập Khẩu và phân phối Polymer Anion A1110 (KMR) của Anh Quốc Quy Cách: 25 […]

17/05/2016

Xút Vẩy Taiwan 98% ( NaOH )

Công ty Hóa Chất VT Chuyên Nhập Khẩu và phân phối Xút Vẩy Taiwan 98% ( NaOH )  của Trung Quốc […]

17/05/2016