Đóng
ZEOLITE-HAT-TRANG

Zeolite hạt Trắng

Công ty hoá chất VT chuyên sản xuất  cung cấp Hạt  Zeolite với thông số  kỹ thuật như sau: Thành […]

26/05/2016

ZEOLITE-HAT-DO

Zeolite Hạt Đỏ

Công ty hoá chất VT chuyên sản xuất  cung cấp Hạt  Zeolite với thông số  kỹ thuật như sau: Thành […]

26/05/2016

ZEOLITE-HAT-XANH-LO

Zeolite Hạt Xanh Lơ

Công ty hoá chất VT chuyên sản xuất  cung cấp Hạt  Zeolite với thông số  kỹ thuật như sau: Thành […]

26/05/2016

zeoli

Zeolite Hạt

Công ty hoá chất VT chuyên  cung cấp Zeolite Hạt màu tím, xanh , đỏ, hồng, trắng, đen, nâu,…hoặc làm […]

26/05/2016

zeolite xanh ngoc

Zeolite Hạt Xanh

Công ty hoá chất VT chuyên sản xuất  cung cấp Hạt  Zeolite với thông số  kỹ thuật như sau: Thành […]

16/05/2016