Đóng
ZEOLITE-HAT-DO

Zeolite Hạt Đỏ

Công ty hoá chất VT chuyên sản xuất  cung cấp Hạt  Zeolite với thông số  kỹ thuật như sau: Thành […]

26/05/2016

ZEOLITE-HAT-XANH-LO

Zeolite Hạt Xanh Lơ

Công ty hoá chất VT chuyên sản xuất  cung cấp Hạt  Zeolite với thông số  kỹ thuật như sau: Thành […]

26/05/2016

zeoli

Zeolite Hạt , Hạt TE

Bán Zeolite Hạt, Hạt TE  Tại TP HCM Và Các Tỉnh Lân Cận Công ty Hoá Chất VT chuyên sản […]

26/05/2016

CuSO4.5H2O Taiwan

Đồng Sulphate ( CuSO4.5H2O )

Công ty Hóa Chất VT Chuyên Nhập Khẩu và phân phối Đồng Sulphate ( CuSO4.5H2O ) của Đài Loan   […]

17/05/2016

MgSO4.7H2O

Magnesium Sulphate MgSO4 . 7 H2O

Công ty Hóa Chất VT Chuyên Nhập Khẩu và phân phối Magnesium Sulphate MgSO4 . 7 H2O của Trung Quốc Quy […]

17/05/2016