Đóng

Cơ bản về axit nitric

Axit nitric là một loại axit hữu cơ yếu thường được tìm thấy trong các loại trái ấy như cam, […]

23/03/2017

Ứng dụng của Acid Sulfamic

Acid sulfamic còn được gọi là amidosulfuric axit hay axit sulfamidic  là một chất rắn màu trắng, tan trong nước […]

23/03/2017

Kẽm Oxit

Tổng quan về kẽm oxit(ZnO). Kẽm o xit có công thức hóa học là ZnO có dạng bột màu trắng […]

06/02/2017